Pražská křižovatka (kostel sv. Anny)

Kapacita prostoru (hlavní loď kostela + kruchta)

Pražská křižovatka, mezinárodní duchovní středisko vzniklé z podnětu bývalého prezidenta ČR, disidenta, spisovatele a dramatika Václava Havla, je sugestivním místem nejrozmanitějších setkání, kde jsou pořádány přednášky, diskuze, koncerty, představení, happeningy a další společenské akce.

Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie

Historie Pražské křižovatky

Pražská křižovatka, která se nachází ve Zlaté ulici (vstup z ulice Liliové) na Starém Městě pražském, sídlí v dnes již dávno odsvěceném kostele sv. Vavřince, který původně založil v roce 927 sv. Václav. Po roce 1230 se zde usadili rytíři Templářského řádu, kteří vavřinecký kostel v duchu svých tradic rozšířili tak, aby ve zmenšeném měřítku kopíroval jeruzalémský chrám Božího hrobu. V roce 1313 kupují klášter i s kostelem Svatého Vavřince dominikánky z kláštera sv. Anny na Újezdě. V době husitské i později měly klášter i kostel velmi pohnuté osudy. Roku 1782 císař Josef II. klášter zrušil a kostel byl odsvěcen. Objekt získal dvorní tiskař Jan Ferdinand ze Schönfeldu, který tam v roce 1816 zřídil tiskárnu.

Od sedmdesátých let dvacátého století je kostel ve spravě Národního divadla. V roce 1999 si kostel na 99 let pronajala Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a začala pracovat na velmi náročné rekonstrukci a záchranu objektu. V roce 2004 byla ukončena 3. etapa rekonstrukce a prostor byl slavnostně otevřen tradičním předáváním Ceny Nadace VIZE 97. Od té doby se zde uskutečnilo mnoho významných a společensky zajímavých akcí.

Rekonstrukce Pražské křižovatky však nadále pokračuje. V uplynulých letech se např. restaurátorům, kteří pracovali na obnově ojediněIých fresek, podařilo v prostorách tohoto bývalého kostela objevit zcela ojediněIé malby ze 14. století, které jsou neobvyklé svou uměleckou kvalitou a rozsáhlostí a lze je bez obav srovnat s podobnými díly na Karlštejně nebo v katedrále sv. Víta. Do budoucna plánuje Nadace VIZE 97 finančně velmi náročnou rekonstrukci střechy a fasády kostela.

Rekonstrukce Pražské křižovatky a dnešní působení Nadace VIZE 97

Díky úsilí Nadace VIZE 97 se podařilo vytvořit jedinečný kulturní prostor, který dokáže poskytnout komfort srovnatelný s ostatními podobně zaměřenými prostory. Pražská křižovatka má dnes vytápěnou podlahu, kompletní elektroakustický systém a vnitřní i vnější osvětlení. Na celém tomto úspěchu má nemalý podíl britská architektka českého původu Eva Jiřičná, která je autorkou architektonického řešení. Na místě, kde dříve býval oltářní obraz, se nyní nachází dílo známé české malířky Adrieny Šimotové s názvem Extatická postava. K uměIcům, jejichž díla rovněž dotvařejí interiér Pražské křižovatky, patří i Kurt Gebauer a Bořek Šípek.

Všechny výnosy z pronájmu Pražské křižovatky jsou použity na další rekonstrukce a obnovu tohoto historického prostoru. Více informací o Pražské křižovatce naleznete na www.prazskakrizovatka.cz.

Služby v oblasti cateringu pro Vás v Pražské křižovatce zajišťuje:
Kampa Group - Catering & Akce